Logo Design Packages

MEDIUM PACKAGE

ออกแบบโลโก้ให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ ลูกค้าเลือกได้ 1 แบบ และสามารถแก้ไขได้ทั้งหมด 3 ครั้ง (หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมคิดครั้งละ 1,000 บาท)

ระยะเวลาในการออกแบบ: 2-3 สัปดาห์

สิ่งที่จะได้รับเมื่องานเสร็จสิ้น

ไฟล์ต้นฉบับจาก Illustrator (AI)
ไฟล์ภาพปกติ (JPG)
ไฟล์ภาพพื้นหลังโปร่งใส่ (PNG)
ไฟล์สำหรับทำตรายาง (ขาวดำ)
คู่มือ Guildline การใช้โลโก้และ Code สี
รับออกแบบเว็บไซต์

LARGE PACKAGE

ออกแบบโลโก้ให้ลูกค้าเลือก 3 แบบ ลูกค้าเลือกได้ 1 แบบ และสามารถแก้ไขได้ทั้งหมด 4 ครั้ง (หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมคิดครั้งละ 1,000 บาท)

ระยะเวลาในการออกแบบ: 3-4 สัปดาห์

สิ่งที่จะได้รับเมื่องานเสร็จสิ้น

ไฟล์ต้นฉบับจาก Illustrator (AI)
ไฟล์ภาพปกติ (JPG)
ไฟล์ภาพพื้นหลังโปร่งใส่ (PNG)
ไฟล์สำหรับทำตรายาง (ขาวดำ)
คู่มือ Guildline การใช้โลโก้และ Code สี

ส่งรายละเอียดเพื่อจัดทำโลโก้