Website Packages

รับออกแบบเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ สำหรับ SMEs (SME WEBSITE)

เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการมีเว็บไซต์ให้กับตัวเอง เช่น เว็บข้อมูลธุรกิจ, เว็บร้านค้า, เว็บธุรกิจหรือขายสินค้า SME หรืออาจจะเป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูลต่างๆของธุรกิจก็เหมาะสม

ระยะเวลาในการสร้างเว็บไซต์: 1-2 เดือน

ฟรี Domain & Hosting 1 ปี, แก้ Design ได้ 3 ครั้ง, ฟรีรูปภาพทำเว็บไซต์ 3 รูป,
อัพเดทข้อมูลให้ฟรี 1 เดือน, รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
รับออกแบบเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ สำหรับองกรค์ (CORPORATE WEBSITE)

เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางที่ต้องการเว็บไซต์ที่มีรูปแบบและดีไซน์ไม่จำเจมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และเว็บไซต์ยังจะช่วยส่งเสริมให้องค์การและธุรกิจเติบโตได้สง่างามอีกด้วย

ระยะเวลาในการสร้างเว็บไซต์: 2-3 เดือน

ฟรี Domain & Hosting 1 ปี, แก้ Design ได้ไม่จำกัด, ฟรีรูปภาพทำเว็บไซต์ 5 รูป,
อัพเดทข้อมูลให้ฟรี 3 เดือน, รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
รับออกแบบเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ สำหรับองกรค์ในรูปแบบเฉพาะตัว (ENTREPRISE WEBSITE)

เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการมีเว็บไซต์ที่มีระบบและรูปแบบดีไซน์เฉพาะตัว เน้นการใช้งานกับ User เป็นหลักและใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางหลักๆในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ระยะเวลาในการสร้างเว็บไซต์: 2-3 เดือน

ฟรี Domain & Hosting 1 ปี, แก้ Design ได้ไม่จำกัด, ฟรีรูปภาพทำเว็บไซต์ 10 รูป,
อัพเดทข้อมูลให้ฟรี 1 ปี, รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

ส่งรายละเอียดเพื่อจัดทำเว็บไซต์